ถ้าเราอยากขายดี เราต้องขายด้วยตัวเองค่ะ

ถ้าเราอยากขายดี
เราต้องขายด้วยตัวเองค่ะ
เพราะ เราจะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ

แต่ถ้าเราไม่ขายเอง
นั่งรอคนอื่นโยนออเดอร์ให้
เราก้อจะไม่ได้คิดเอง ใช้สมองเอง

Leave a Reply